Harvard University

Ett av de mest prestigefyllda universiteten i världen och hör till USAs äldsta universitet. Harvard University har ett väldigt starkt inflytande på utbildning och forskning. Här fostras och verkar många av världens toppforskare inom olika ämnesområden.

Universitetet ligger i Cambridge, Massachusetts ett stenkast från Boston. Skolan grundades redan 1636 och uppkallades efter dess första donator John Harvard. Det är USA:s äldsta universitet och inrymmer idag tio olika fakulteter. Berömda enheter vid skolan är Harvard Business School och Harvard Medical School.

Harvard campus

Stora campus på nära 100 hektar

Harvard ligger 4,8 km från downtown Boston på Harvard Yard, ett 85 hektar stort område i Cambridge. På campusområdet bor också studenter där förstaårs-studenter (freshmans) bor i egna studentkorridorer. Högre studenter bor i fördelat i tolv andra studentbostadshus som också ligger på och nära campus.

Harvard Business School har ett eget campus i Allston och är på hela 145 hektar. De medicinska skolorna (Harvard Medical School, School of Dental Medicine och Harvard School of Public Health) ligger 5,3 km sydväst om centrala Boston på ett eget campusområde. Alla campus är ihopkopplade med egna bussar.

Svårt att få plats på Harvard

En följd av att Harvard är så pass populärt är att det är oerhört svårt att få en studieplats på universitetet. Det är endast ca 8% av ansökningar som beviljas. 95% av de som antas har toppat sina tidigare klasser. Att studera vid Harvard kan också vara väldigt dyrt. För studieåret 2012-2013 kostade ett års studier $57 000, vilket motsvarar cirka 400 000 kr. Universitetet har dock en policy att studenter som kommer från familjer med låg inkomst ändå ska kunna studera. Policyn togs i kraft 2007 och säger att familjer med inkomst lägre än $60 000 per år inte ska behöva betala något. Det inkluderar då, förutom tuition fee, även husrum.

Harvard har utbildat många kända personer

Vid Harvard universitet har många kända personer studerat; framgångsrika företagare, nobelpristagare och presidenter.

Entreprenörer

  • Steve Ballmer, vd för Microsoft
  • Mark Zuckerberg, grundare av Facebook
  • Bill Gates, grundare av Microsoft

Politiker

  • Robert F Kennedy
  • John F. Kennedy, USAs president 1961-63
  • George W. Bush, USAs president 1989-93
  • Barack Obama, USAs president 2009-

Idrottare

  • Jarome Iginla, hockeyspelare
  • Jeremy Lin, basketspelare