Stipendium för studier i USA

Att studera på college & universitet i USA kostar en hel pengar där en årsavgift inte sällan uppgår till 300-400 000 kr. Det finns möjlighet att låna extra från CSN, men ett stipendium kan göra studierna enklare ekonomiskt.

För den som vill studera i USA krävs en stor ekonomisk insats för att kunna betala terminsavgiften (tuition fee). På de stora universiteten som Harvard, Yale, Stanford och Princeton ställs extraordinära krav och konkurrensen är stenhård. Det finns dock många, många fler universitet att välja på och där möjligheten att få stipendium är avsevärt större.

Sök hjälp med att ansöka om stipendier

Att ansöka om stipendier helt på egen hand kan vara svårt och invecklat för den oinsatte. Det finns flera svenska företag och institut som erbjuder hjälp kring stipendieansökningar.

Skandinaviska Institutet

Det Skandinaviska Institutet har samarbeten med många olika college och universitet i USA. I deras utbud finns allt från små college på mindre orter till större universitet i storstäder. Alla de skolor som man samarbetar med är godkända för studiemedel från CSN, vilket kan vara bra att känna till ifall stipendiet inte täcker hela kostnaden.

Den som gör en ansökningsprocess via Skandinaviska Institutet erlägger en egenavgift som bland annat täcker administrering av ansökningar och översätting av betyg. Egenavgiften låg 2014 på 16 500 kr.

Sverige-Amerika Stiftelsen

1919 grundades en stiftelse vars syfte var att främja utbytet mellan Sverige och USA/Kanada. Huvuduppgiften är att dela ut stipendier för studier i USA och Kanada. Man kan ansöka om mellan 50 000 - 400 000 kr för en period om 6-12 månader. Läs mer här.